bib-nu.dk © 2012                    

 

Forløb for børn med diagnoser

Børn diagnosticeret indenfor autisme- og ADHDspektret, samt børn med for eksempel diagnoserne DCD/MPD, NLD og GUA  kan have nogle af de samme symptomer, som børn med en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk har.

Nogle af børnene kan for eksempel have voldsomme reaktioner overfor bestemte lyde, ligesom de kan have en svingende, ofte forøget følsomhed overfor sanseindtryk fra lugte-, smags-, eller følesansen.

Børnene kan ligeledes have vanskeligheder med deres motoriske koordination, de kan have en anderledes kropsholdning, en fjedrende tåspidsgang, og for eksempel have svært ved at kende forskel på højre og venstre.

Børn indenfor både autisme- og ADHD-spektret samt børn indenfor de øvrige nævnte diagnoser har ofte også svært ved at justere vågenheden i hjernen, hvilke kan resultere i, at de har svært ved at regulere og fastholde den rette mængde opmærksomhed mod en given aktivitet

Disse børn kan derfor have stor gavn af et træningsforløb, hvor der arbejdes med barnets evne til at bearbejde sanseindtryk samt dets evne til at regulere deres vågenhed i hjernen.        

Ergoterapi er derfor et relevant supplement i interventionen af børn med disse diagnoser.

Kontakt mig og hør nærmere