bib-nu.dk © 2013                    

 

Praktiske oplysninger

Undersøgelse

Hvor

Undersøgelserne og observationerne foregår oftest på klinik.

Adressen er: Ved Skrænten 4, 8600 Silkeborg.

Varighed

Selve undersøgelsen tager ca. 1½ time. Den kan ved behov deles op, så barnet undersøges over flere gange.

Som oftest vil forældre blive bedt om at vente i venteværelset, mens jeg undersøger barnet.

Påklædning

Barnet skal have T-shirt og korte bukser på, samt sko med gummisåler.

 

Hvordan

Den indledende undersøgelse består af to dele:

 

Jeg indhenter oplysninger ved hjælp af spørgeskemaer udfyldt af forældrene og eventuelt relevante fagpersoner. Spørgsmålene afdækker barnets sansemotoriske udvikling og trivsel i den første levetid og i den aktuelle dagligdag.

Jeg undersøger barnets nuværende udviklingsniveau, for eksempel barnets fin- og grovmotorik, kropskontrol, samt evne til at fastholde opmærksomhed og koncentration.

Undersøgelsesresultater

Undersøgelserne og observationerne sammenholdes med spørgeskemaerne. Resultaterne beskrives i en skriftlig rapport, som efterfølgende gennemgås med forældre, samt eventuelt relevante fagpersoner.

Der udleveres samtidig et træningsprogram med vejledninger om, hvordan barnet bedst styrkes hjemme, i institutionen eller i skolen

OBS: Når rapporten og træningsprogrammet gennemgås, er det en god idé, at begge forældre er til stede.

Træningsforløb

Hvor ofte

Barnet vil som oftest træne én til to gange om ugen sammen med mig.

En træningslektion varer 45 min.

Barnet får størst udbytte af også at blive trænet hjemme. Det individuelle træningsprogram, I får udleveret, vil indeholde øvelser til max ½ times træning om dagen.

Hvor henne

Jeg har et træningslokale på Klinik for fysioterapi, Ved Skrænten 4 i Silkeborg.

Træningen kan også foregå hjemme hos barnets selv, på barnets skole, børnehave eller vuggestue/dagpleje, hvis der findes et passende lokale.

Påklædning

Det er en god idé, at barnet har tøj på, som det kan bevæge sig frit i, ligesom det vil være en fordel, at barnet ikke har strømpebukser på.

 

Varighed

Et typisk træningsforløb varer ca. 4-5 måneder. Alle børn er dog forskellige, og man kan derfor ikke på forhånd fastlægge, hvor lang tid eller hvor mange gange, barnet skal komme til træning. Varigheden afhænger også meget af hvor meget og hvor ofte, der trænes derhjemme.  

 

Afbud

Er Jeres barn forhindret i at komme til træning, bedes I melde afbud, så snart I kan, og senest dagen før, hvis det er muligt.

OBS: Glemmer man at melde afbud, betales 150 kr.

Supervision/vejledning 

Det kan være svært at få tid og ro til spørgsmål og snak, når I afleverer og henter Jeres barn til træning. Der vil derfor undervejs i forløbet være indlagt tid til samtale, hvor jeg besvarer Jeres spørgsmål og eventuelt kommer med supplerende øvelser og anden vejledning. Derudover er I velkomne til at sende en mail, hvis I er i tvivl om noget.


Yderligere supervision af for eksempel pædagoger eller lærere kan aftales ved behov.