bib-nu.dk © 2012                    

 

Nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk

Det kan være svært at tegne et ensartet billede af børn, der har en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk.

Børn kan være ramt på forskellige sanser, ligesom sanserne kan være ramt på forskellig vis. Derudover spiller barnets personlighed også en rolle for, hvordan dets vanskeligheder udarter sig.

 

Overordnet kan man dog sige, at børn med en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk kan have vanskeligheder indenfor følgende 3 områder, uden dog nødvendigvis at være ramt på alle 3 samtidig:

·            Det motoriske

·            Det indlæringsmæssige 

·            Det sociale

 

Graden af vanskeligheder hos de børn, vi møder, varierer en del. Nogle af børnene har store vanskeligheder med at fungere i dagligdagen, mens andre blot har mindre vanskeligheder indenfor et afgrænset område.

Børn med en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk kan ofte have svært ved at fastholde og regulere deres opmærksomhed, hvilket kan influere på både deres indlæringsmæssige, sociale og motoriske kompetencer.

Eksempler på børn med en nedsat evne til at regulere og/eller fastholde opmærksomheden, kan være børn, der nemt  bliver overgearet og måske efterfølgende har svært ved at falde ned igen; børn, der springer fra det ene til det andet, og børn, der er meget langsomme til  for eksempel at spise, tage tøj på og lave lektier, og som måske også falder en del i staver.

 

Til højre finder du 3 aldersinddelte tjeklister med symptomer, der kan ses hos børn med en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk.

Læs mere om hvordan du kan styrke dit barn her.

For kontaktinfo. Tryk her.

 

 

 

 

 

 

Tjekliste for:

 

det lille barn

 

- det større barn

 

- skolebarnet