bib-nu.dk © 2012                    

 

Styrk dit barn

Børn med en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk har brug for specifik træning og stimulation af dets sanser.

Udover specifik træning, kan det være nødvendigt med forskellige fysiske tiltag. Det kan for eksempel være en hjælp for barnet at sidde på en speciel pude, eller det kan være nødvendigt at ændre lidt på barnets arbejdsplads i klassen.

Børn med en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk har ofte også svært ved at fastholde opmærksomheden,  hvorfor en del af træningen også handler om at hjælpe barnet med konkrete tiltag, så det får nemmere ved at fastholde og regulere opmærksomheden og dermed bevare koncentrationen igennem længere tid.

Det overordnede formål med træningen er at modne barnets centralnervesystem og derned give barnets hjerne optimal mulighed for at sortere, bearbejde og integrere sanseindtryk.

Det mere konkrete mål er at give barnet en så velfungerende evne til at bearbejde sanseindtryk, at det selv søger de sansemæssige og motoriske udfordringer, det har brug for, for at trives og udvikle sig på lige fod med andre børn.

 

Har dit barn vanskeligheder indenfor det indlæringsmæssige, sociale eller motoriske område, så kontakt os og hør nærmere.

 

Hvis du vil vide mere om sanserne, så klik her.

Overstimulation

Børn med en nedsat evne til at bearbejde sanseindtryk bliver hurtigere overstimuleret. Årsagen er blandt andet, at barnet har svært ved at sortere i de sanseindtryk, det konstant modtager fra sin krop og sine omgivelser. Det betyder, at barnets bevidsthed konstant bliver bombarderet med informationer, der ikke nødvendigvis er relevante for det, barnet er i gang med. Dette resulterer blandt andet i, at det billede barnet får af sig selv og sin omverden bliver forvirrende og til tider utrygt.

Læs tegn på overstimulation her

 

Priser